Acest site este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013
INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Acasa

Proiectul “INCISIV - INvaţă să-ţi ConstruieştI SIngur Viitorul! urmareste logica intervenţiei prin masuri active de formare profesionala în vederea cresterii ocuparii, în special prin infiinţarea de noi intreprinderi, fiind relevant sau asigurand complementaritatea cu toate strategiile europene si naţionale de ocupare si dezvoltare economica si sociala.

 

Prin activitaţile prevazute, proiectul INCISIV îsi propune sa imbunătăţească percepţia studenţilor din grupul ţintă asupra cerinţelor (competente, abilităti, aptitudini, atitudine) specifice pieţei muncii si sa reduca perioada de adaptare a absolvenţilor la rigorile primului loc de munca.

 

Totodata proiectul urmareste să dezvolte capacitatea de autoanaliză (a fiecarui viitor absolvent) a capacitaţii profesionale si de planificare corespunzătoare si realistă a propriului traseul profesional.

 

Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţă activă
Titlul proiectului: “INvată să-ţi ConstruiestI SIngur Viitorul ! (INCISIV)!”
Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/138653
Beneficiar: Fundaţia “Centrul Roman pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii” – CRIMM
Partener: Universitatea Titu Maiorescu